Om oss

Brødrene Kristiansen AS er leverandør av brukte bildeler. Vårt hovedmarked er innland øst, men vi sender våre varer over hele landet.

Vårt fokus på god service og tjenesteytelse til våre kunder, skal gjøre Brødr. Kristiansen as Bilhoggeri til en naturlig samarbeidspartner.

Brødrene Kristiansen AS ble etablert i 1985. Vi er 4 ansatte og er lokalisert i Sørskogbygda – 5,5 km fra Elverum sentrum. Vi mottar årlig mellom 1500 og 2000 vrakpantbiler.

Bransjen har strenge krav til behandling av miljøfarlige stoffer. Alle farlige væsker som kommer under kategorien spesialavfall, blir tappet av bilene og forskriftsmessig oppbevart. Spesialavfallet blir så hentet av vår miljø-samarbeidspartner, som er godkjent mottaker av spesialavfall. Vi er medlem av NBF (Norges Biloppsamlers Forening).

John Øystein
John Øystein Kristiansen
 
Telefon:
  62 41 16 95
Telefaks:
  62 41 51 68
E-post:
  post@bkbildeler.no
Ola Petter
Ola Petter Kristiansen
 
Telefon:
  62 41 16 95
Telefaks:
  62 41 51 68
E-post:
  post@bkbildeler.no
Karl Georg
Karl Georg Kristiansen
 
Telefon:
  62 41 16 95
Telefaks:
  62 41 51 68
E-post:
  post@bkbildeler.no
Terje
Terje Lunde
 
Telefon:
  62 41 16 95
Telefaks:
  62 41 51 68
E-post:
  post@bkbildeler.no