Årsavgift og vrakpant

 1. Miljødifferensiert avgift
  1. Personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3500 kg.
   = 2.940 kroner.
    
  2. Dieseldrevne kjøretøy under nr. 1 bokstav a som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter.
   = 3.425 kroner.

 2. Årsprøvekjennemerker for kjøretøy.
  = 2.940 kroner.
   
 3. Campingtilhengere med egenvekt over 350 kg.
  = 1.100 kroner.

 4. Motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge.
  = 1.800 kroner.

 5.   
  1. Motorvogn som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede.
  2. Motorvogn som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve,
  3. Motorvogn som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende.
  4. Kjøretøy som er registrert på kjennemerker som lysegule typer på sort bunn.
  5. Motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller.
  6. Motorredskap.
  7. Beltekjøretøy.
  8. Trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1.
  9. Mopeder.
  10. Traktorer.
  11. Motorvogner som er 30 år eller eldre.
   = 415 kroner